یکشنبه 29 دی‌ماه سال 1387

مدیر نمایندگی خبرگزاری فارس در استان کرمان تاثیرگذاری رسانه‌های متعهد را موجب حمایتهای وسیع جهانی از مردم مظلوم غزه عنوان کرد.

اصغر سعیدی امروز  گفت و گو با ایرنا با اشاره به جایگاه و قدرت تاثیرگذاری رسانه‌ها در جامعه گفت: در طول تهاجم سبعانه سه هفته‌ای رژیم صهیونیستی به مردم غزه رسانه‌های غربی و آمریکایی در راستای سانسور حوادث غزه حرکت می‌کردند.


وی افزود: در مواردی هم که این رسانه‌ها اقدام به انتشار خبری می‌کردند این خبرها هدایت شده به نفع صهیونیستها و علیه مردم مظلوم غزه بود.


او گفت: تنها تعدادی رسانه محدود از جمله شبکه العالم، پرس تی‌وی، المنار حزب‌الله و مقداری هم الجزیره قطر جنایات بی‌شرمانه صهیونیستها علیه مردم بی‌دفاع غزه را به جهان منعکس می‌کردند.


مدیر نمایندگی خبرگزاری فارس در کرمان افزود: این امر خشم صهیونیستها را به همراه داشت بطوری که طی دو حمله به مقر خبرنگاران موجب شهادت و زخمی شدن چند تن از خبرنگاران متعهد شدند.


وی گفت: با این وجود رسانه‌های متعهد قدرت تاثیرگذاری خود را به نمایش گذاشتند و موجب حمایت مردم جهان از این مردم مظلوم شدند.


او بیان کرد: در داخل کشور ما نیز در حالی که برخی از رسانه‌ها بحث غزه را طی سه هفته اخیر به عنوان محور اصلی کار خود قرار داده‌اند برخی از مطبوعات وابسته به جریان سیاسی خاص حاضر نشدند جنایات و وحشی‌گریهای صهیونیستها را در رسانه خود منعکس کنند.


وی افزود: مطبوعات وابسته به یک جریان سیاسی خاص در این شرایط مباحث منحرف و بی‌اساسی را مطرح کرده‌اند که نشان‌دهنده این است این مطبوعات با بیگانگان خصوصا غربیها هم صدا هستند.


سعیدی تصریح کرد: در داخل کشور در این شرایط رسانه‌های متعهد به راحتی از رسانه‌های وابسته قابل تشخیص هستند.