جمعه 23 اسفند‌ماه سال 1387

 

 *احسان خواجه ای

فکر می کنید دنیایی که رسانه ها به ما نشان می دهند واقعا چگونه دنیایی است؟

فکر می کنید سیستمی که غرب را اداره می کند تا چه حد به شعار هایی که سر می دهد عمل می کند؟
فکر می کنید مدینه فاضله ای که رسانه های غربی نشان می دهند برای چند درصد مردم جهان دست یافتنی است؟

می دانید که:

6 درصد مردم امریکا 60 درصد ثروت جهان را دارا هستند.

80%مردم جهان فقیرند.

50% دچار سو تغذیه هستند.

فقط 1 % مردم تحصیلات عالی دارند.

و فقط 1% کامپیوتر دارند.

آیا می دانی تویی که سقفی بالای سر و رختخوابی برای خواب داری از 57 % مردم جهان ثروتمندتری؟
تا حال چند بار قصه ی اکثریتی را که شب ها در سرما می خوابند را شنیده ای؟ چند بار زنی را که از گرسنگی کودکش جان می دهد را دیده ای؟
می دانی با غذای 6 میلیون سگ و گربه فرانسوی ها ، مردم افریقا سیر می شوند؟
آنچه ما در رسانه های جهان می شنویم صدای همه انسان ها نیست، چون 99% مردم جهان لال هستند. حالا آن 1 % ، آمال خود را به جهانی می کنند.
تا حال چند فیلم در مورد زندگی 800 میلیون انسانی که در افریقا زندگی می کنند دیده اید؟
تا حال چند فیلم در مورد امریکا دیده اید؟ می دانید جمعیت امریکا یک سوم جمعیت افریقا است؟
می دانی در آمد ملی یک امریکایی 100 برابر یک کنیایی است؟ به نظر تو امریکایی به اندازه 100 کنیایی کار می کند؟ به نظر من یک امریکایی مزد کار 100 کنیایی را می دزدد. فکر می کنی کشور های عقب مانده هم می توانند مثل امریکا شوند؟
همه جهان کار می کنند برای 30 % مردم جهان، این 30% آنهایند که ظاهرا توسعه یافته اند،
اما آیا می دانی در ژاپن هر ساله خیل بسیاری بر اثر کار زیاد جان می دهند؟
می دانی که اغلب مردم کشور های توسعه یافته روزانه بیش از 14 ساعت کار می کنند؟ و بهتر بگویم از گرده آنها کار می کشند؟ البته این آمار رسمی است و حقیقت این است که آنها تمام عمر کار می کنند.
برده داری نوین یعنی این.یعنی همه جهان کار می کنند تا 200 خانواده ثروتمند جهان ثروتمندتر شوند.
آیا واقعا زندگی این است؟ مدینه فاضله ما کجاست؟ روش زندگی ما چگونه باید باشد؟