سه‌شنبه 22 بهمن‌ماه سال 1387

 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شعار دولت نهم را بازگشت سرافرازانه به ارزش های انقلاب اسلامی عنوان کرد.

به گزارش ایرنا "محمدحسین صفارهرندی" امروز در آیین باشکوه راهپیمایی 22 بهمن در مصلای کرمان گفت: بر همین اساس کارنامه امروز دولت نهم کارنامه ای درخشان و پر بار شده چون شعار دولت برگشت به شعارهای انقلاب است.
وی با بیان اینکه طی این 30 سال از پیروزی انقلاب اسلامی کارنامه نظام جمهوری اسلامی از 10 تا 1000 برابر توفیق و پیشرفت داشته است اظهار داشت: بیشتر این پیشرفت ها نیز مربوط به سه سال و نیم اخیر و روی کارآمدن دولت نهم است.
وزیر ارشاد اضافه کرد: به زبان آماری ایران اسلامی به برکت انقلاب در همه
ابعاد طی 27 سال 60 درصد پیشرفت داشت و 40 درصد پیشرفت های نظام نیز طی سه سال و نیم اخیر انجام شده است.
صفار هرندی دلیل موفق نبودن و ناکامی در برخی دولت های گذشته را در زمینه
پیشرفت های ایران، دور شدن آنها از شعارهای اصلی انقلاب دانست و افزود: اگر
چه آنها دلشان کار برای مردم بود اما شعارهایی را پیش روی کار خود قرار
دادند که نسبت به انقلاب دور بود.
وی تاکید کرد: انقلاب اسلامی به نام خدا رقم خورد و اگر کسی بخواهد این ارزش را به سمت دیگری ببرد ضربه خواهد خورد.
صفار هرندی با اشاره به انتخابات نهم ریاست جمهوری در سال 84 گفت: مردم
در این سال با انتخاب خود یک نه بزرگ به نگاه های دولت های گذشته اعلام
کردند.
وی اضافه کرد: در دولت های قبلی کسانی بودند که شعار علیه انقلاب می دادند
و منتظر این بودند که نام خدا محو شود و ریاکارانه خودشان را طرفدار دولت
وقت اعلام می کردند و آن دولت نیز با آنها مسامحه می کرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: مردم در سال 84 با انتخاب دولت نهم
اعلام کردند که انقلاب و نظام برایشان عزیز است.
وی گفت: در هر زمانی که به طور نسبی دچار غفلت و فراموشی شدیم به خاطر
فاصله گرفتن از دوران خوب انقلاب، منویات انقلاب و رهبر فرزانه بوده و بالعکس در هر زمینه ای که کامیاب شدیم به این ارزشها توجه شده است.
صفار هرندی در ادامه با بیان اینکه 30 سال عمر انقلاب گذشته اما فاصله عمیقی بین دوره ما با گذشته وجود دارد افزود: خدمات دولت نهم نیز قابل اشاره و تحسین است.
وی موفقیت در زمینه های نظامی را از دستاوردهای دولت نهم برشمرد و گفت:
با آزمایش موشک شهاب 3 دشمنان به توانمندی های ایران در زمینه نظامی
آگاه شدند و دیگر حتی جرات فکر کردن حمله نظامی را به ایران به ذهن خود
راه نمی دهند.
وی با اشاره به پرتاب موشک ماهواره ای امید گفت: پرتاب این ماهواره نور امیدی را در دل های همه ایرانیان و مسلمانان جهان ایجاد کرده است.
وی افزود: پرتاب این موشک باعث شد بسیاری از کشورهای قدرتمند به گفته
خودشان سرتعظیم پیش ملت ایران فرود آورند.

صفار هرندی گفت: این ماهواره تاکنون با موفقیت 60 بار دور زمین را چرخیده است و سایت مربوط به ماهواره امید نیز امروز پر بیننده ترین سایت جهان شده است.
وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی در ادامه به پیشرفت های ایران اسلامی طی 30 سال گذشته اشاره کرد و تعداد عنوان کتاب های منتشر شده سال 87 را بیش از 56 هزار ذکر کرد و افزود: 31 سال قبل این آمار 500 تا 550 عنوان کتاب بود.
وی انتشار 150 عنوان روزنامه، افزایش 25 برابری اعتبارات قرآنی و ایجاد
شش هزار کانون مساجد را از دیگر دستاوردهای دولت نهم و انقلاب اسلامی عنوان
کرد.
وی گفت: طول آزاد راههای ایجاد شده در دولت نهم 40 درصد افزایش یافته است.
صفار هرندی طول راههای آسفالته روستایی را در دولت نهم 49 هزار کیلومتر عنوان کرد و افزایش 50 درصدی تولید اتومبیل را از دستاوردهای دولت نهم طی
سه سال اخیر دانست.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری با اشاره به رییس جمهوری جدید
آمریکا گفت: هنوز ما نتوانسته ایم از درون اوباما یک ارزیابی صادقانه ای داشته داشته باشیم.
وی افزود: اما دار و دسته وی معتقدند که روشهای گذشته شان درباره ایران جواب نخواهد داد و امروز باید فکر دیگری کرد.
صفار هرندی تاکید کرد: البته آنها در مجموع به دنبال این هستند که انقلاب ما نباشد.