دوشنبه 30 دی‌ماه سال 1387

 

 * نام محفوظ

هنوز فراموش نکرده‌ایم چه کسانی شخص آقای هاشمی رفسنجانی را زیر سئوال بردند و او را تخریب کردند. همانهایی که امروز سینه برایش چاک می‌کنند و هماورد می‌طلبند، پیش از این او را مورد اهانت ها و تهمت ها قرار دادند؛ یک زمان او را عالیجناب خاکستری لقب دادند و همین نشریات در پیتی هم با آب و تاب به آن پرداختند. امروز او را شیر پیر خطاب می‌کنند، اف بر این  سیاست که واقعاً پدر و مادر ندارد و حیف از شخصیت‌هایی که بازیچة سیاست های شما می‌شوند.

جناب مدیر مسئول ! جناب آفتابی ! از کی تا حالا معیار سنجش شخصیت افراد به وزن و قواره آنهاست؟! خود شما که وزن و هیکل دارید در ترازوی سنجش شخصیت کیلویی چند می‌ارزید؟

اتفاقاً کسی که از قشر محروم باشد، درد محرومین را بهتر می‌فهمد و عملکردش نیز این را ثابت می‌کند. به زعم شما که دارایی و ثروت و شهرت و هیکل، پشتوانة شخصیت افراد است. از این تفکر بیش از این انتظار نمی‌رود، فقط جای تأسف است از اینکه شما مدعی ترویج فرهنگ هستید و در امور فرهنگی فعالیت دارید.

شما همان بهتر که برای « فردین» اشک بریزید! شما را چه به اینکه در مسائل کلان مملکتی و سیاسی افاضه کلام نمایید.

حتماً فراموش کرده‌اید، امام (ره) در کلامی با این مضمون فرمودند که : « آمریکا از زاغه نشینان و پا برهنگان ، سیلی خورده‌ است.» چطور شده که امروز فقرا در چشم شما آدم نیستند و حق اظهار نظر ندارند ؟!

کاش قبل از چاپ هر مطلبی یک بار آن را بخوانید و به گذشته خود رجوع کنید. و بسنجید آیا قابل چاپ هست یا نه ؟!