X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
شنبه 14 دی‌ماه سال 1387

 

 

جنبش جهاد اسلامی در اواخر دهه هفتاد در پی مناقشات فکری و کشمکش های سیاسی که جنبش اسلامی فلسطین با آن درگیر بود شکل گرفت . رهبری این جنبش را ابتدا عده ای از دانشجویان فلسطینی که در دانشگاه های مصر مشغول به تحصیل بودند به عهده گرفتند که در راس آن ها موسس این جنبش شهید دکتر فتحی شقاقی قرار داشت.

تاسیس جنبش

جنبش جهاد اسلامی در اواخر دهه هفتاد در پی مناقشات فکری و کشمکش های سیاسی که جنبش اسلامی فلسطین با آن درگیر بود شکل گرفت . رهبری این جنبش را ابتدا عده ای از دانشجویان فلسطینی که در دانشگاه های مصر مشغول به تحصیل بودند به عهده گرفتند که در راس آن ها موسس این جنبش شهید دکتر فتحی شقاقی قرار داشت.

جنبش اسلامی فلسطین در این دوران دچار سستی و کم کاری شده بود و به قضیه فلسطین به عنوان یک قضیه اساسی دنیای اسلام نمی نگریست و جنبش ملی نیز از جنبه اسلامی مسئله فلسطین غافل بود و از آن فاصله گرفته بود. در چنین شرایطی جنبش جهاد اسلامی به صورت ایدئولوژیک و سازمان یافته پا به عرصه وجود گذاشت.

در آغاز دهه هشتاد و بعد از بازگشت دکتر فتحی شقاقی و عده ای از برادرانش به فلسطین، بنای اولیه جنبش جهاد اسلامی شکل گرفت و این جنبش به جذب نیروهای مردمی و سیاسی در میان فلسطینیان پرداخت تا مبارزه مسلحانه خود را به عنوان تنها راه حل آزادی فلسطین سازماندهی کند.

اصول کلی جنبش

ـ جنبش جهاد اسلامی فلسطین به اسلام به عنوان عقیده و راه و روش و نظام زندگی پایبند است و در تجزیه و تحلیل های خود در مورد ماهیت درگیری های امت اسلامی با دشمنانش از ارشادات و راهنمایی های اسلام و قرآن بهره های فراوانی می برد و آموزه های دینی منبع اساسی سیاست های این جنبش در زمینه جذب و بسیج نیروها و مقابله با دشمن می باشد.

ـ فلسطین را از رود تا دریا سرزمین اسلامی و عربی می داند و کوتاهی و چشم پوشی از حتی یک وجب خاک این کشور را حرام شرعی می داند و جایز نمی شمارد و رژیم صهیونیستی را موجودیتی باطل و به رسمیت شناختن آن را به طورکامل حرام شرعی می داند.

ـ رژیم صهیونیستی را موجودیتی می داند که در جنگ فراگیر فرهنگی و تمدنی استعمارگران غرب علیه امت اسلامی در خط مقدم این جبهه قرار دارد و ادامه حیات سیاسی این رژیم در سرزمین فلسطین و درقلب میهن اسلامی را استمرار و تحمیل واپس گرایی و عقب ماندگی و موجبات اختلاف میان امت اسلامی می داند که قدرت های جنگ طلب جدید غرب به آن دامن می زنند.

ـ با استناد به دلایل قرآنی ، تاریخی و واقع گرایانه، فلسطین دارای ویژگی هایی است که به صورت محور اساسی دنیای اسلام درآمده است و همگی متفق اند که باید فلسطین از زیر یوغ اشغالگران آزاد و با اشغالگران صهیونیست مقابله شود و باید به سوی وحدت و قیام فراگیر گام بردارد.

ـ مردم مسلمان و عرب پشتوانه حقیقی مردم فلسطین در جهت جهاد با دشمن اشغالگر هستند و مسئله آزادی فلسطین و پاکسازی کامل این سرزمین و مقدسات آن از لوث وجود صهیونیست ها موضوع محوری تمامی امت اسلامی است و امت اسلامی باید با تمامی امکانات و توانمندی های مادی و معنوی در این جهاد مقدس مشارکت نماید. ملت و مجاهدان فلسطینی در خط مقدم جبهه امت اسلامی جهت آزادی فلسطین قرار دارند و باید مسئولیت استمرار این جهاد و مبارزه را به دوش بکشند تا امت اسلامی به طور کامل نقش تاریخی و سرنوشت ساز خود درجهت مبارزه فراگیر و همه جانبه و فیصله دهنده قضیه فلسطین را به عهده بگیرد.

ـ اتحاد نیروهای اسلامی و ملی و هماهنگی در میدان نبرد شرط اساسی استمرار و پایداری امت اسلامی در زمینه مبارزه با اشغالگران صهیونیست است.

ـ تمامی طرح های سازشی که موجب به رسمیت شناخته شدن اشغالگران در فلسطین می شود و یا موجب امتیازدهی و چشم پوشی از حقوق امت اسلامی می شود، باطل و مردود است.

اهداف این جنبش

جنبش جهاد اسلامی فلسطین برای تحقق اهداف زیر تلاش می کند:

ـ آزادی کامل فلسطین و نابودی موجودیت صهیونیستی و برقراری حکومت اسلامی درسرزمین فلسطین که تضمین کننده تحقق عدالت و آزادی و مساوات و همیاری است.

ـ جذب مردم فلسطین و آماده سازی آنان برای مبارزه نظامی و سیاسی با استفاده از تمامی امکانات تربیتی و فرهنگی و تشکیلاتی که بتواند فلسطینیان را در برای ادای مسئولیت جهادیشان آماده کند.

ـ تلاش در جهت بیداری امت اسلامی و تحریک این امت در جهت به عهده گرفتن نقش تاریخی خود در مورد مشارکت در جهاد سرنوشت ساز با رژیم اشغالگر.

ـ تلاش در جهت انسجام بخشیدن به فعالیت های اسلامی در مورد قضیه فلسطین و تحکیم روابط با جنبش های اسلامی و آزادی بخش دوست در تمامی نقاط جهان.

ـ دعوت به عقاید و و شریعت و آداب اسلامی و تبلیغ تعالیم پاک آن در تمامی مناطق مختلف و احیای رسالت فرهنگی آن در میان امت اسلامی و جوامع انسانی.

ابزارهای این جنبش جهت تحقق این اهداف

جنبش جهاد اسلامی برای تحقق اهداف خود از ابزارهای زیر استفاده می کند:

ـ روی آوردن به جهاد مسلحانه علیه اهداف و منافع رژیم صهیونیستی

ـ آماده سازی و سازماندهی مردم و جذب آنان براساس قرآن وسنت و میراث امت صالح

ـ ایجاد ارتباط و همکاری با جنبش ها ، سازمان های اسلامی و مردمی و نیروهای آزادی بخش در جهان در جهت تقویت جهاد علیه رژیم صهیونیستی و مقابله با رشد و گسترش نفوذ صهیونیزم جهانی

ـ تلاش برای ایجاد هماهنگی و همکاری میان نیروهای اسلامی و ملی فعال در عرصه فلسطین و میدان نبرد علیه رژیم اشغالگر بر اساس عدم به رسمیت شناختن این رژیم و ایجاد تشکیلات و سازمان ها و موسسه های مردمی برای متحول ساختن فعالیت های اسلامی و انقلابی

ـ به کارگیری تمامی وسایل آموزشی ، تشکیلاتی ، فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی ، تبلیغاتی ، سیاسی و نظامی به شیوه ای که از نظر شرعی اشکالی نداشته باشد و برای تحقق اهداف این جنبش تجربیاتی را در برداشته باشد

ـ استفاده از تمامی شیوه های تاثیرگذار و وسایل تبلیغاتی مناسب از جمله وسایل ارتباطی شناخته شده و جدید

ـ بکارگیری موسسه ها و نهاد ها و سازمان های این جنبش از شیوه های تحقیق و طراحی و برنامه ریزی و ارزشیابی و نظارت، به گونه ای که ثبات و پایداری و پیشرفت این جنبش را تضمین کند.
منبع: فارس